piątek, 6 grudnia 2019
Imieniny: Mikołaja, Jeremiego
Informuj
Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych, którzy chcą się podzielić z nami, jakąś informacją, relacją, wydarzeniem.
Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca, a w przypadku ich publikacji zastrzega sobie prawo do dokonania adiustacji i zmian tytułów.
Nieczytelne znaki?Kliknij aby przeładować kod...
Wprowadż kod z obrazka:
21.12.2015

Zdążyć przed upływem terminu - pisze mec. Mariusz Cichoń

Dodał: RED.

W postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i sądowoadministracyjnym podejmowane czynności muszą być wykonywane w określonych terminach. Terminy te określa ustawa albo organ prowadzący postępowanie.

Terminy mogą być określane w dniach, miesiącach lub nawet w latach. Aby zachować termin, czynność musi być wykonana przed jego upływem, dotyczy to w szczególności daty nadania pisma procesowego.

W postępowaniu cywilnym dla zachowania terminu wystarczy oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub oddanie go w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest to równoznaczne z wniesieniem pisma do Sądu.

 W postępowaniu karnym termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej lub w polskim urzędzie konsularnym.

W postępowaniu administracyjnym termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub złożone w polskim urzędzie konsularnym. 

W postępowaniu sądowoadministracyjnym oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

We wszystkich wskazanych postępowaniach, termin jest zachowany również jeżeli pismo zostanie złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego albo przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.

Oczywiście termin jest zachowany także wtedy kiedy osobiście złożymy pismo w biurze podawczym danego organu.

Podstawa prawna: art. 165 Kodeksu postępowania cywilnego, art. 124 Kodeksu postępowania karnego, art. 57 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 83 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

http://www.kancelariacichon.pl/uslugi.html

https://www.facebook.com/Kancelaria-Radcy-Prawnego-Mariusz-Grzegorz-Cicho%C5%84-1123674754314215/?fref=ts

Czytany 2047 razy

Katalog firm i instytucji

  • Katalog firm
  • Instytucje publiczne
  • Dodaj do katalogu

NASI PARTNERZY