środa, 1 kwietnia 2020
Imieniny: Grażyny, Hugona
Informuj
Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych, którzy chcą się podzielić z nami, jakąś informacją, relacją, wydarzeniem.
Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca, a w przypadku ich publikacji zastrzega sobie prawo do dokonania adiustacji i zmian tytułów.
Nieczytelne znaki?Kliknij aby przeładować kod...
Wprowadż kod z obrazka:
04.01.2016

Gdy przerwaniu ulegają więzy małżeńskie – pisze mec. Mariusz Cichoń

Dodał: RED.

Sformalizowany na gruncie prawa cywilnego związek mężczyzny i kobiety zwany jest małżeństwem. Związek ten, mający postać swego rodzaju umowy zawieranej przed funkcjonariuszem publicznym, z założenia ma trwać dozgonnie i przejawiać się na trzech płaszczyznach: emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Wskazane płaszczyzny nazywamy łącznie pożyciem małżeńskim.

Przerwanie wskazanych więzów w sposób zupełny i trwały daje podstawy do wystąpienia z żądaniem rozwodu.

Zupełność oznacza przerwanie wszystkich trzech więzów, natomiast trwałość oznacza brak możliwości powrotu do dalszego kontynuowania związku.

Sąd bada, czy w danym wypadku zachodzą przesłanki zupełności i trwałości rozkładu pożycia. Ustalenia negatywne dadzą podstawę do oddalenia powództwa.

Sprawy rozwodowe zastrzeżono do właściwości sądów okręgowych. O tym, który konkretnie sąd okręgowy powinien rozstrzygać sprawę decyduje ostatnie miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma, to sąd miejsca zamieszkania powoda.

 W wyroku rozwodowym sąd zamieszcza rozstrzygnięcia, które możemy podzielić na trzy kategorie.

 Do pierwszej należą te które sąd bierze pod uwagę z urzędu, tzn. z własnej inicjatywy i są to: ustalenie który z małżonków jest winny rozkładowi pożycia, rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, o kontaktach rodziców z tymi dziećmi, o alimentach na te dzieci i sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

 Do drugiej należą sprawy rozpoznawane na żądanie jednej ze stron, dotyczy to eksmisji byłego małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania i podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu oraz alimentów na siebie.

Do trzeciej należą sprawy rozpoznawane na zgodny wniosek stron i dotyczy to podziału wspólnego mieszkania albo przyznania mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków jest możliwe.

 

Podstawa prawna: art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 17 pkt 1 i art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego, art. 1, 56 § 1, 57 § 1, 58 i 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

 

 

 

 

 

Czytany 2105 razy

Katalog firm i instytucji

  • Katalog firm
  • Instytucje publiczne
  • Dodaj do katalogu

NASI PARTNERZY