poniedziałek, 18 marca 2019
Imieniny: Cyryla, Edwarda
Informuj
Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych, którzy chcą się podzielić z nami, jakąś informacją, relacją, wydarzeniem.
Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca, a w przypadku ich publikacji zastrzega sobie prawo do dokonania adiustacji i zmian tytułów.
Nieczytelne znaki?Kliknij aby przeładować kod...
Wprowadż kod z obrazka:
Hotel Zywiecki
07.03.2016

Przedawnienie roszczeń - pisze mec. Mariusz Cichoń

Dodał: RED.

Cywilnoprawne roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

Przedawnienie jest instytucją powodującą, że dłużnik może uchylić się od spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela. Przykładowo, zaciągając kredyt w banku musimy liczyć się z tym że ciąży na nas obowiązek spłaty tego kredytu ale w przypadku kiedy byśmy tego nie uczynili a bank nie podjął działań windykacyjnych, tzn. zmierzających do odzyskania środków z udzielonego nam kredytu w określonym czasie, to wówczas możemy bronić się zarzutem przedawnienia.

Pamiętajmy, że przedawnienie nie powoduje likwidacji zobowiązania a jedynie brak możliwości przymusowego wyegzekwowania.

W sytuacji przedawnienia wierzyciel nadal ma uprawnienie do domagania się od nas spełnienia świadczenia. Przejawem tego uprawnienia jest możliwość skierowania sprawy do sądu. Sąd uwzględni fakt przedawnienia dopiero na nasz zarzut, tzn. że musimy w postępowaniu zgłosić taki sposób naszej obrony.

Terminy przedawnienia Kodeks cywilny ukształtował różnie. Zasadą jest że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- trzy lata.

W podanym wyżej przykładzie z kredytem bankowym, roszczenie banku przedawni się z upływem trzech lat.

Terminem początkowym jest dzień, w którym wierzyciel może domagać się spełnienia świadczenia. Dzień taki określany jest mianem dnia wymagalności roszczenia.

Po upływie terminu przedawnienia, dłużnik może zrzec się zarzutu przedawnienia. Uczynić to może w dowolnej formie pod warunkiem, że będzie to decyzja świadoma.

Terminy przedawnienia ulegają zawieszeniu, wstrzymaniu zakończenia i przerwaniu.

Zawieszenie powoduje np. czas trwania władzy rodzicielskiej w przypadku roszczeń służących dzieciom przeciwko rodzicom.

Przedawnienie względem osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od ustania przyczyny jego ustanowienia.

Przerwanie biegu przedawnienie powoduje np. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego w celu rozstrzygnięcia sprawy w wyroku.

Podstawa prawna: art. 117-125 Kodeksu cywilnego.

https://www.facebook.com/Kancelaria-Radcy-Prawnego-Mariusz-Grzegorz-Cicho%C5%84-1123674754314215/?fref=ts

http://www.kancelariacichon.pl/uslugi.html

Czytany 1588 razy

Katalog firm i instytucji

  • Katalog firm
  • Instytucje publiczne
  • Dodaj do katalogu

NASI PARTNERZY