poniedziałek, 18 marca 2019
Imieniny: Cyryla, Edwarda
Informuj
Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych, którzy chcą się podzielić z nami, jakąś informacją, relacją, wydarzeniem.
Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca, a w przypadku ich publikacji zastrzega sobie prawo do dokonania adiustacji i zmian tytułów.
Nieczytelne znaki?Kliknij aby przeładować kod...
Wprowadż kod z obrazka:
21.03.2016

Działamy osobiście lub przez przedstawiciela - pisze mec. Mariusz Cichoń

Dodał: RED.

 

 

 

Zasadą jest, że działamy osobiście dokonując czynności prawnych. W pewnych okolicznościach możemy jednak dokonywać czynności prawnych za pośrednictwem przedstawiciela.

Upoważnienie do dokonywania czynności może wynikać z ustawy albo z naszego oświadczenia.

Upoważnienie z ustawy, to np. wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców. Upoważnienie z naszego oświadczenia, to działanie z mocy udzielonego pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo może być ogólne- do dokonywania czynności zwykłego zarządu, rodzajowe- do dokonywania czynności określonych rodzajowo i szczególne- do dokonania konkretnej czynności.

Pełnomocnictwo ogólne musi być udzielone na piśmie, pozostałe pełnomocnictwa mogą być udzielone w dowolnej formie, chyba że przepis szczególny stawia dodatkowe wymagania.

Pełnomocnikiem może być nawet osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych.

Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie ale można tego uprawnienia się zrzec. Najczęściej zrzeczenie się tego uprawnienia będzie wynikło z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Z chwilą odwołania pełnomocnictwo wygasa, podobnie jak w przypadku śmierci mocodawcy lub pełnomocnika ale i w tym przypadku możliwe jest wprowadzenie zmian podyktowanych naszą wolą.

Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw i wówczas taki dalszy pełnomocnik działa również w naszym imieniu i na naszą rzecz.

Istotne jest, że pełnomocnik nie może zawierać umów, w których występuje jako nasz pełnomocnik i on sam. Ten zakaz możemy jednak wyłączyć udzielając pełnomocnictwa z tym wyraźnym zastrzeżeniem. Najczęściej spotykamy się z tym rozwiązaniem w przypadku gdy chcemy udzielić zabezpieczenia jakiejś czynności prawnej i uprawnionym z tego zabezpieczenia ma być sam pełnomocnik, który równocześnie występuje jako nasz wierzyciel.

Podstawa prawna: art. 98 i n. Kodeksu cywilnego.

 https://www.facebook.com/Kancelaria-Radcy-Prawnego-Mariusz-Grzegorz-Cicho%C5%84-1123674754314215/?fref=nf

 

 

 

Czytany 1430 razy

Katalog firm i instytucji

  • Katalog firm
  • Instytucje publiczne
  • Dodaj do katalogu

NASI PARTNERZY