czwartek, 27 czerwca 2019
Imieniny: Władysława, Maryli
Informuj
Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych, którzy chcą się podzielić z nami, jakąś informacją, relacją, wydarzeniem.
Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca, a w przypadku ich publikacji zastrzega sobie prawo do dokonania adiustacji i zmian tytułów.
Nieczytelne znaki?Kliknij aby przeładować kod...
Wprowadż kod z obrazka:
Hotel Zywiecki
06.06.2016

Odwołanie darowizny - pisze mec. Mariusz Cichoń

Dodał: RED.

Darując komuś jakąś rzecz zazwyczaj liczymy, że obdarowany okaże nam wdzięczność. Często jednak obdarowany jest niewdzięczny i postępuje sprzecznie z dobrymi obyczajami względem darczyńcy.

W umowie darowizny, ten który daje jest darczyńcą a ten który odbiera jest obdarowanym.

Zgodnie z prawem tylko rażąca niewdzięczność jest podstawą do odwołania darowizny. Ta naganna postawa obdarowanego powinna co do zasady być skierowana względem darczyńcy i może przybrać postawę czynną (kiedy obdarowany coś robi, np. bije darczyńcę), jak i bierną (kiedy obdarowany czegoś nie wykonuje, np. pozostawia darczyńcę bez niezbędnej pomocy).

Przykładami rażącej niewdzięczności jest przemoc fizyczna względem darczyńcy, naruszenie jego dobrego imienia, pozostawienie bez pomocy w potrzebie, przyjęcie od darczyńcy pieniędzy z równoczesnym zapewnieniem, że w nabytym z tych środków mieszkaniu darczyńca będzie mógł zamieszkać a następnie odmówienie mu tego prawa, podawanie do spożycia szkodliwych substancji.

Starając się zdefiniować pojęcie „rażącej niewdzięczności” należy mieć na uwadze, że musi to być takie zachowanie które wykracza poza granice normalnych międzyludzkich konfliktów i nieporozumień. Musi to być zachowanie „rażące”.

Odwołanie darowizny następuje poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia obdarowanemu na piśmie oraz wezwanie go do zwrotnego przeniesienia prawa własności darowanej rzeczy.

W przypadku niezastosowania się obdarowanego do skierowanego do niego pisma koniecznym będzie skierowanie sprawy do Sądu aby ten, wydając wyrok, zastąpił oświadczenie woli pozwanego obdarowanego. Taki wyrok zastępuje oświadczenie pozwanego i stanowi podstawę dalszych działań mających na celu odzyskanie rzeczy.

Musimy pamiętać, że nie można odwołać darowizny jeżeli darczyńca przebaczył obdarowanemu, a także wówczas gdy od dowiedzenia się o niewdzięczności obdarowanego minął co najmniej rok.

 

Podstawa prawna: art. 898-900 i 64 Kodeksu cywilnego oraz art. 1047 Kodeksu postępowania cywilnego

 

Mecenas Mariusz Cichoń na facebooku

Strona www radcy prawnego Mariusza Cichonia

 

 

 

 

Czytany 2183 razy

Katalog firm i instytucji

  • Katalog firm
  • Instytucje publiczne
  • Dodaj do katalogu

NASI PARTNERZY