czwartek, 27 czerwca 2019
Imieniny: Władysława, Maryli
Informuj
Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych, którzy chcą się podzielić z nami, jakąś informacją, relacją, wydarzeniem.
Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca, a w przypadku ich publikacji zastrzega sobie prawo do dokonania adiustacji i zmian tytułów.
Nieczytelne znaki?Kliknij aby przeładować kod...
Wprowadż kod z obrazka:
20.06.2016

Ubezwłasnowolnienie całkowite - pisze mec. Mariusz Cichoń

Dodał: RED.

Kiedy osoba po ukończeniu lat 13 nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych może być ubezwłasnowolniona.

Ubezwłasnowolnienie nie jest karą (jak często jest to odbierane) ale rodzajem pomocy a celem jest ochrona interesów samego zainteresowanego.

O ubezwłasnowolnieniu orzeka Sąd Okręgowy na wniosek osoby uprawnionej do jego złożenia, po czym postanowienie przesyłane jest do sądu opiekuńczego celem wyznaczenia opiekuna. O wadze postępowania w przedmiocie ubezwłasnowolnienia świadczy fakt, że sprawę rozpoznaje Sąd Okręgowy w składzie trzech sędziów zawodowych.

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest małżonek, krewny w linii prostej (np.: dziadkowie, dzieci), rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy (np.: rodzice) ale też prokurator.

Wniosek podlega stałej opłacie sądowej w kwocie 40 zł.

Do wniosku powinno się dołączyć świadectwo lekarskie od psychiatry lub opinię psychologa lub zaświadczenie z poradni przeciwalkoholowej lub poradni leczenia uzależnień w zależności od podstaw na jakich opiera się wniosek.

Po wszczęciu postępowania sąd wysłuchuje (zwróćmy uwagę, że wysłuchuje a nie przesłuchuje) samego zainteresowanego. Wysłuchanie odbywa się z udziałem biegłego sądowego z zakresu psychologii, dodatkowo musi być również przywołany biegły z zakresu psychiatrii lub neurologii.

Zainteresowany musi następnie być poddany badaniom przez biegłego psychiatrę lub neurologa, a także psychologa. Badanie może się odbyć przez zespół wskazanych biegłych, tzn. działających równocześnie i łącznie.

Sąd może oddać osobę zainteresowaną pod obserwację w zakładzie leczniczym na czas do sześciu tygodni, w wyjątkowych przypadkach termin może być przedłużony do trzech miesięcy.

Po zapoznaniu się na rozprawie ze zgromadzonym materiałem, w tym dokumentacją medyczną sąd wydaje rozstrzygnięcie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia a konkretną osobę do wykonywania ewentualnej opieki wskazuje już sąd opiekuńczy.

Pamiętajmy, że kto zgłosił wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie, podlega karze grzywny.

 

Podstawa prawna: art. 13 Kodeksu cywilnego oraz art. 544 § 1, 545, 547 § 1, 553, 554 Kodeksu postępowania cywilnego, art. 23 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 623).

 

Mecanas Mariusz Cichoń na facebooku

Czytany 2297 razy

Katalog firm i instytucji

  • Katalog firm
  • Instytucje publiczne
  • Dodaj do katalogu

NASI PARTNERZY