czwartek, 27 lutego 2020
Imieniny: Auksencji, Gabriela
Informuj
Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych, którzy chcą się podzielić z nami, jakąś informacją, relacją, wydarzeniem.
Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca, a w przypadku ich publikacji zastrzega sobie prawo do dokonania adiustacji i zmian tytułów.
Nieczytelne znaki?Kliknij aby przeładować kod...
Wprowadż kod z obrazka:
Hotel Zywiecki
11.07.2016

Rozłożenie grzywny lub świadczenia pieniężnego na raty - pisze mec. Mariusz Cichoń

Dodał: RED.

Jedną z kar przewidzianych w polskim prawie karnym jest grzywna.

Obok grzywny sąd może w określonych przypadkach nałożyć na skazanego środek karny w postaci obowiązku spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W przypadku nałożenia grzywny, skazany może ubiegać się o rozłożenie jej na raty o ile natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Rozłożenie na raty może nastąpić na czas nieprzekraczający 1 roku a w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, na czas nieprzekraczający 3 lat.

Kodeks karny wykonawczy dopuszcza nawet umorzenie zaległej grzywny jeżeli skazany, z przyczyn od niego niezależnych, nie uiścił grzywny, a wykonanie tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe. Dodatkową przesłanką do zastosowania umorzenia jest zaistnienie szczególnie uzasadnionego wypadku.

Powyższe rozwiązania stosuje się także do świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, z tym że nawet w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie rozłożenie na raty nie może przekroczyć 1 roku.

Musimy uznać, że zobowiązanie do zapłaty, czy to grzywny czy świadczenia pieniężnego, zawsze wiąże się z pewną dolegliwością (takie jest przecież założenie tych instytucji) ale wnioskowanie o rozłożenie na raty może być uzasadnione wówczas kiedy przymusowe wykonanie przekroczy normalną miarę uciążliwości. Sąd dodatkowo bierze pod uwagę czy „dolegliwość” dotyka rodzinę skazanego i w jakim stopniu.

Przykładowo można się powołać składając wniosek o rozłożenie na raty na fakt niewielkich zarobków skazanego, pozostawanie współmałżonka bez pracy i np. rozpoczęcie roku szkolnego przez dzieci, co zawsze wiąż się z kumulacją wydatków związanych z wyprawką szkolną; można powołać się na chorobę pociągającą za sobą konieczność finansowania lekarstw ze środków własnych; konieczność wyjazdu za granicę do chorego krewnego, zawieszenie działalności gospodarczej ze względu na brak dochodów i konieczność opłacenia zaległych składek ubezpieczeniowych; konieczność przekwalifikowania zawodowego.

Nie wywiązanie się przez skazanego z ustalonego harmonogramu spłat rat z przyczyn niezależnych od niego, może stanowić podstawę do złożenia kolejnego wniosku ale tym razem o umorzenie grzywny lub świadczenia pieniężnego. Jako przykład takiej przyczyny może posłużyć utrata dorobku życia z powodu pożaru czy zawalenia się domu.

Na postanowienie sądu wydane w przedmiocie wskazanych wniosków służy zażalenie.

Podstawa prawna: art. 32 pkt 1, art. 39 pkt 7 Kodeksu karnego, art. 49, 51, 206 Kodeksu karnego wykonawczego.

Mecenas Mariusz Cichoń na facebooku

Strona internetowa rady prawnego Mariusza Cichonia

 

Czytany 16585 razy

Katalog firm i instytucji

  • Katalog firm
  • Instytucje publiczne
  • Dodaj do katalogu

NASI PARTNERZY