niedziela, 29 marca 2020
Imieniny: Eustachego, Stefana
Informuj
Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych, którzy chcą się podzielić z nami, jakąś informacją, relacją, wydarzeniem.
Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca, a w przypadku ich publikacji zastrzega sobie prawo do dokonania adiustacji i zmian tytułów.
Nieczytelne znaki?Kliknij aby przeładować kod...
Wprowadż kod z obrazka:

Regulamin

Regulamin

Polityka prywatności

Każdy Użytkownik powinien się czuć bezpiecznie i być świadom, iż Gazeta Internetowa Żywiecki24.pl dokłada wszelkich starań do zachowania prawa do prywatności.

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Poniższy dokument stanowi Regulamin określający zasady funkcjonowania Serwisu internetowego Żywiecki24.pl, gdzie określone są prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników oraz zasady użytkowania przez Użytkowników Serwisu.

2.Przeglądanie Serwisu nie wymaga rejestracji.

3. Wszyscy Użytkownicy zarejestrowani, korzystający z Serwisu i jego działów w nim zawartych, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883, teks jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz 926 ze zm.).

4. Podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika, serwery rejestrują automatycznie pewne informacje dotyczące tego używania. Serwis rejestruje informacje dotyczące aktywności konta (m.in. liczby logowań, wykorzystywanego miejsca), wyświetlanych lub klikanych danych (m.in. elementów interfejsu, reklam, linków, wyświetleń) oraz inne informacje związane z logowaniem (m.in. typ przeglądarki, data i godzina dostępu, adres IP, pliki Cookie).

5. Ilekroć w Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć w sposób następujący:

Usługodawca - właściciel serwisu internetowego prowadzonego pod adresem URL:http://www.zywiecki24.pl - firma Grupa Sopotnia.

Serwis - witryna internetowa dostępna pod adresem URL:http://www.zywiecki24.pl, należąca do Usługodawcy, w ramach której Usługodawca świadczy Usługi.

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisu, w szczególności osoby zarejestrowane w Serwisie.

6. Serwis Żywiecki24.pl jest platformą, za pośrednictwem której świadczone są w szczególności usługi informacyjne i reklamowe (poprzez wyświetlanie określonych stron www automatycznie lub na żądanie Użytkownika), wymiany opinii, informacji pomiędzy Użytkownikami (komentarze) oraz pośrednictwa sprzedaży produktów i usług, usług reklamowych.

7. W ramach Serwisu Usługodawca może zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczących przez takie osoby stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie osoby i obowiązujące w ramach danego serwisu tematycznego.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu, na własnych zasadach i na mocy porozumień zawartych z Usługodawcą. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamację kierowane do Usługodawcy będą przekazywane tym podmiotom.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych reklam, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych.

10. Poprzez korzystanie z Serwisu Użytkownik oświadcza, że akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania w całości. Fakt ten jest dodatkowo podkreślany podczas rejestracji Użytkownika.

11. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności (cywilnej, karnej, administracyjnej) za korzystanie z Serwisu wbrew zasadom określonym w niniejszym Regulaminie. Jednocześnie Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym momencie trwanie działalności Serwisu.

12. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegać będzie bez żadnych wad, przerw, a dane i informacje w nim zawarte zaspokoją oczekiwania Użytkowników co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności.

13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści i formę zamieszczanych materiałów i komentarzy.

14. Administrator ma prawo swobodnie, bez podania przyczyny, zarządzać komentarzami. Może zablokować ich wstawianie, usunąć z Serwisu lub zmienić ich funkcjonowanie.

 

§2 Usługi informacyjne, reklamowe, pośrednictwa

1. Usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikowi dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych, dźwiękowych oraz bazy danych o różnorodnej tematyce udostępnione na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób aby Użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych.

2. Usługi pośrednictwa - usługi świadczone w ramach udostępnienia mechanizmu informatycznego zapewniającego Użytkownikom możliwość zawierania umów sprzedaży określonych produktów i usług.

3. Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych portalu Żywiecki24.pl, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe, takie jak: boksy reklamowe, słowa kluczowe itd.

4. Wszystkie materiały uzyskane zprzez Użytkownika w ramach usług informacyjnych, reklamowych, pośrednictwa stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Usługodawcy lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie o prawie prasowym, prawie autorskim i praw pokrewnych.

5. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Użytkownika materiałów określonych w ust.1 w zakresie wykraczającym poza prawa przepisów:

- kopiowanie, wykorzystywanie i udostępnianie osobom trzecim na innych serwisach internetowych, w całości lub w części przekraczającej prawa przepisów,

- umieszczanie ich w taki sposób, iż nie możliwe jest odnalezienie ich źródła pochodzenia,

- powielanie i zapisywanie na innych nośnikach elementów szaty Serwisu, obiektów graficznych, treści i innych zebranych materiałów inaczej niż dopuszczają przepisy prawa.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania adjustacji i skracania tekstów oraz obróbek zdjęć z nadesłanych materiałów.

 

§4 Forum

1. Jeżeli nowy uczestnik forum od pierwszych swoich postów wykazuje, że nie przeczytał regulaminu, przeczytał go niedokładnie lub bez zrozumienia, bądź zrozumiał a mimo to nie stosuje się do niego, będzie miał natychmiast (bez ostrzeżenia) zablokowaną mozliwość pisania na forum.

2. Zakaz umieszczania zdjęć powszechnie uznanych za obraźliwe (pornografia, zboczenia, itp).

3. Zakaz umieszczania tego samego postu na kilku Forach.

4. Tematy niezgodne z tematyką danego Forum (tzw NTG) będą przenoszone do odpowiadających tematyce, zamykane, lub całkowiecie usuwane.

5. Tematy zdublowane (o tej samej tematyce) będą kasowane.

6. Posty bezsensowne lub bardzo odbiegające od tematu będą usuwane.

7. Treść tematu powinna świadczyć o jego zawartości. W przeciwnym wypadku patrz pkt 3.

8. Moderatorzy i Administrator mają prawo do usunięcia postu, który obraża w jakiś sposób innych użytkowników.

9. W ekstremalnych przypadkach dostęp do forum będzie zablokowany (ban).

10. Sygnatura nie może zawierać więcej niż jednej grafiki oraz ma mieć "przyzwoitą" długość (wielkość).

11. Zakaz prowadzenia prywatnych wojen.

12. Zwalczane będą wszelkie przejawy chamstwa.

13. Użytkownik nie może używać takiego samego avatara jak Administrator lub Moderatorzy.

14. Zakaz używania przekleństw i wulgaryzmów (nie tylko w języku polskim). Mowa tutaj również o wygwiazdkowanych (***) itp słowach.

15. Uwagi o błędach ortograficznych czy interpunkcyjnych, oraz wszelkie słowne utarczki załatwia się prywatnymi wiadomościami (PM).

16. Zakaz stawiania ultimatum Administratorowi pod groźbą blokady dostępu do Forum.

17. Na Forum nie można zamieszczać reklam innych For.

18. Moderatorzy i Administrator mają prawo do zamknięcia tematu w przypadku gdy jego autor dowiedział się tego, czego chciał, lub dyskusja odbiega od początkowych założeń (tzw OT).

19. Sprawy typu "przyślij też do mnie na moj_mai l@ adres.pl" załatwia się prywatnymi wiadomościami (PM). Posty tego typu będą usuwane.

20. Tylko Administrator, Moderatorzy i użytkownicy uprzywilejowani maja prawo tworzyć sondy.

21. Wszelkie przejawy nabijania postów będą skrupulatnie zwalczane. Rozumie się przez to również posty typu "Gdybym wiedział to bym Ci powiedział, ale nie wiem".

22. Zabrania się aktywnego używania dwóch lub więcej kont przez jedną osobę lub specjalnego zakładania kolejnego konta, aby uniknąć nadzoru.

23. W razie pytań użytkownik kontaktuję się najpierw z Moderatorem danego działu, a dopiero później (w razie nieotrzymania odpowiedzi /nie jej braku/) z Administratorem. Administrator nie odpowiada na pytania, które powinny być kierowane do moderatora danego działu.

24. Niedozwolone jest zwracanie uwagi innym użytkownikom, że złamali regulamin (oczywiście mowa o poście jedynie z taką treścią, jako dodatek jest to dozwolone). Od tego jest funkcja "Zgłoś post do moderatora" znajdująca się przy każdym poście.

25. Nie będziemy tolerować analfabetyzmu. Nie chodzi tu o czepianie się ort'ów, lecz skrajne przypadki. Post ma być w miarę czytelny i zrozumialy. Zdania oraz nazwy własne pisane z wielkiej litery, ze znakami interpunkcyjnymi i spacjami po nich (a nie przed nimi). Jeśli ktoś chce pisać posty bez polskich znaków diaktrycznych, to nie stanowi to żadnego problemu, lecz zasady ortografii i interpunkcji nadal obowiązują. Należy również być konsekwentnym.

26. Rozprowadzanie wszelkiego rodzaju warez'ów za pomocą tego forum jest zabronione (sygnatury, tematy do oceny z forami o takiej tematyce, posty) i grozi otrzymaniem bana.

27. Osoby działające na niekorzyść forum otrzymują bana.

28. Ważna uwaga dla osób, które dokonują rejestracji: W celu wyeliminowania rejestrowania się botów oraz osób, które nie przeczytały tego regulaminu, najdalej w ciągu godziny od rejestracji na forum, należy wysłać (z konta pocztowego jakie zostało podane w czasie rejestracji) list z potwierdzeniem chęci rejestracji na " Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ". W temacie proszę umieścić wyłącznie słowo "Rejestracja", treść listu pusta (ważne ze względu na filtr antyspamowy). W przeciwnym wypadku rejestracja nie będzie uaktywniona.

BAN

1. Zablokowanie dostępu do forum odbywa się poprzez nałożenie bana na nick, ip lub i jedno i drugie.

2. Osoba, która ma bana nie może przeglądać Forum.

3. O zablokowaniu dostępu dla użytkownika decyduje Administrator po ewentualnej konsultacji z Moderatorami w zamkniętym dziale, tylko dla administracji.

4. Po otrzymaniu bana osoba ma 3 dni na logiczne wyjaśnienie sytuacji w przypadku gdy zaszło jakieś nieporozumienie. Po tym czasie ban jest ostateczny i nie podlega dyskusji ani tym bardziej negocjacji ze strony innych użytkowników.

5. Osoba, która po raz trzeci złamie regulamin zostaje wyrzucona z Forum.

6. Osoba, która zostaje wyrzucona przynależy do grupy: "Wygnani".

7. Alternatywą bana (lżejszą wersja) jest forma nadzoru nad daną osobą, polegająca na potrzebie zatwierdzania wszystkich jej postów przez moderatora.

ADMINISTRATOR=Usługodawca

1. Administrator ma prawo zmienić regulamin.

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane posty na forum.

3. Administrator nadzoruje działanie Forum i przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat w dziale Forum (Inne tematy - WWW).

4. Administrator ma prawo usunąć daną osobę z Forum bez podania przyczyny.


§3 Postanowienia końcowe

1. W przypadku wystąpienia problemów z usługami świadczonymi przez Serwis, Użytkownik może skorzystać z danych kontaktowych dostępnych na stronie Serwisu w zakładce Kontakt do zgłoszenia problemu. Jest to jedyna akceptowalna forma zgłoszenia reklamacji. Dalsza procedura będzie przekazana na pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Reklamacja nie obejmuje problemów wynikłych wskutek łamania postanowień Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowania mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

4. Regulamin wchodzi w życie od momentu jego opublikowania w Serwisie.

5. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w żywcie z dniem ich opublikowania w Serwisie.

Katalog firm i instytucji

  • Katalog firm
  • Instytucje publiczne
  • Dodaj do katalogu

NASI PARTNERZY